Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
คู่มือชาวทัวร์ / ดวงใจ.
ผู้แต่ง
ประทุมพร วัชรเสถียร,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.
เลขเรียก
G151 ป281 2540
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
Visual Loading...

image

image

image
ทำนองลำวัฒนธรรมล้านช้าง โดย คำล่า มุสิกา.
ผู้แต่ง
คำล่า มุสิกา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
GR885 ค381ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว รหัสวิชา 1449221 Tourism product/ ดร.ปริวรรต สมนึก.
ผู้แต่ง
ปริวรรต สมนึก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2557.
เลขเรียก
G155.T5 ป461
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
ฟ้อนกลองตุ้ม บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี/ ข้อมูลโดย อาจารย์คำล่า มุสิกา.
ผู้แต่ง
คำล่า มุสิกา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียก
GV1703.T5 ค381ฟ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา 2481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม Professional Experience in Tourism and hotel management/ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; บรรยายโดย ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.
เลขเรียก
G155.T5 ป392
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
ลื้อผานม: "การพัวพันทางวัฒนธรรม" ในพื้นที่ท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / สันติพงษ์ ช้างเผือก.
ผู้แต่ง
สันติพงษ์ ช้างเผือก.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก
G155 ส584
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
Visual Loading...

image
สักยันต์ : อิทธิฤทธิ์หรือมนต์ดำ / ราช รามัญ.
ผู้แต่ง
ราช รามัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป , 2546.
เลขเรียก
GN419.3 ร411
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
Visual Loading...

image
เซียนสยบเซียน : แนะลู่ทางพิชิตม้าโยงขวา 70 เกม / เซียนแหว่ง.
ผู้แต่ง
เซียนแหว่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ต ซินดิเคท, 2535.
เลขเรียก
GV ช711 2535
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles