Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Sun zi bing fa = The Art of war / Sun zi zhu ;Yuan Shibin yi.
ผู้แต่ง
Sunzi,
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1998.
เลขเรียก
U101 S9513 1998
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Sunzi bing fa. Sun Bin bing fa = Sunzi : the art of war. Sun Bin : the art of war / Wu Rusong, Wu Xianlin jiao shi ; Lin Wusun yi.
ผู้แต่ง
Sunzi,
สำนักพิมพ์
Beijing : Foreign Languages Press ; Changsha : Hunan People's Publishing House, 1999
เลขเรียก
U101 S951 1999
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Sunzi shuo = $bSun zi says / Cai Xiqin bian zhu ; ze ren bian ji Han Hui ; fan yi Wang Qin, Jiang Fangzhen ; hui tu Li Shiji.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2006.
เลขเรียก
U101.S96 S892 2006
หนังสือ Loading...

image
Sunzi shuo = Sun zi says / Cai Xiqin bian zhu ; ze ren bian ji Han Hui ; fan yi Wang Qin, Jiang Fangzhen ; hui tu Li Shiji.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2006.
เลขเรียก
U101.S96 S892 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือศัพท์และคำย่อทางทหาร = Handbook of military terminology, agronyms and abbreviations / สุรศักดิ์ พันธเศรษฐ, นันทนา พันธเศรษฐฐ.
ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ พันธเศรษฐ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2547.
เลขเรียก
U25 ส854 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles