Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน = Gene analysis and development of stable male sterile hot pepper (Capsicum annuun L.) / บุบผา ...
ผู้แต่ง
บุบผา ใจเที่ยง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
SB307.P4 บ638ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการวัฒนธรรมการจับปลาของชาวประมงริมสองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาว / หัวหน้าโครงการ กาญจนา พยุหะ ; ผู้ร่วมโครงการ ชำนาญ แก้วมณี.
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
SH307.T5 ก425ว 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการต้นไม้ของพ่อ / หัวหน้าโครงการ รักเกียรติ แสนประเสริฐ ผู้ร่วมโครงการ ภาคภูมิ สืบนุการณ์ บรรพต คชประชา.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
SD411 ร282 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุ์บัว / หัวหน้าโครงการ วรงศ์ นัยวินิจ...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
วรงศ์ นัยวินิจ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
SB205.L7 ว185ร 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Expressed sequence tags เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ = Development of novel EST-SSR markers by data mining from expressed sequence tag da...
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
SB299 ส866 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles