Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
130 ปี กรมบัญชีกลาง.
ผู้แต่ง
กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลางมฃแ2564.
เลขเรียก
JQ1746 ห159 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารภาครัฐโฉมใหม่ในยุคแห่งความพลิกผัน / บรรณาธิการ กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์.
ผู้แต่ง
กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์,
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564.
เลขเรียก
JF1351 ก459 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแปรเปลี่ยนทางดิจิทัลเพื่อเพิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บรรณาธิการ กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์.
ผู้แต่ง
กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์,
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564.
เลขเรียก
JS7153.3.A8 ก491 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2302101-59 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์.
ผู้แต่ง
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2564].
เลขเรียก
JX1308 จ279 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles