Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สมศรี ชัยวณิชยา ;บรรณาธิการ วรรณภา ชำนาญกิจ, มิตต ทรัพย์ผุด, สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
ผู้แต่ง
สมศรี ชัยวณิชยา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2563.
เลขเรียก
HF5475.T5 ส279 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี : รายงานการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่อำเภอเขมราฐ / คณะผู้จัดทำโครงการ ศิริชัย มุสิกะภุมมะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
เลขเรียก
HT169.T5 ร451 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles