Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [254-].
เลขเรียก
K1401 ค181
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาคที่ 2 พ.ศ.2453-พ.ศ.2503/ สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา, รวบรวมและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักฯ 2558.
เลขเรียก
KPT1572 ส691จ 2558
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles