Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาโครงการจัดสรร / กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์.
ผู้แต่ง
กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
HD1375 ก344 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น = Introduction to entrepreneurship / สุภาภรณ์ เหรียญประดับ.
ผู้แต่ง
สุภาภรณ์ เหรียญประดับ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2563.
เลขเรียก
HD62.5 ส838 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มิงกะลาบาเมืองอุบล : ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ / ผู้เขียน กาญจนา ชินนาค และสมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
กาญจนา ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
HD6305.B93 ก425 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles