Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง / สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า.
ผู้แต่ง
สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โนเบิ้ลพริ้นต์, 2558.
เลขเรียก
PL4157 ส846 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Shot note sentences : ประโยคพื้นฐาน สั้น ง่าย ใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ / บรรณาธิการ บุษกร กู้หลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิง, 2558.
เลขเรียก
PE1375 ช318 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการใช้ลักษณนามจีนรวมหมู่ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / วสันต์ ตั้งชนะกิจ.
ผู้แต่ง
ปิยนันท์ โพธิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
PL1232 ป621 2557
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน / พรเทพ เจิมขุนทด.
ผู้แต่ง
พรเทพ เจิมขุนทด.
สำนักพิมพ์
ศรีสะเกษ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2558.
เลขเรียก
PL537 พ252 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรในประเทศไทย / บัญญัติ สาลี, สมหมาย ชินนาค,ผู้วิจัย ; นันทนิต นาพงษ์, วงเดือน สายเนตร, จิรประภา จันทรวิจิตร,ผู้ช่วยวิจัย.
ผู้แต่ง
บัญญัติ สาลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามเลเซีย/อินโดนีเซีย, 2558.
เลขเรียก
PL4321 บ255ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์เกี่ยวกับค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย :ศึกษาในข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ / วัชราภรณ์ ผ่องใส.
ผู้แต่ง
วัชราภรณ์ ผ่องใส.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
PN ว385 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์ไทย-อังกฤษสำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ / บรรณาธิการ จิรประภา อัครบวร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2558-.
เลขเรียก
PL4181 จ371
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาพม่า มาเลย์ เวียดนาม เขมร ลาว / ผู้อ่านคำ จิรภัทร มีคุณ, ฟุรกอน สุหลง, กันทิมา นาสิมมา, ธวัชชัย บุญมาก, สุมนตรี คำขวา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2558.
เลขเรียก
P119.32.A8 ค695 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทะลุมิติวิทยาศาสตร์กับอินเตอร์สเตลลาร์ / Kip Thorne เขียน ; อรรถกฤต ฉัตรภูติ แปล.
ผู้แต่ง
ธอร์น, คิป.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก
PN1995.9.S26 ธ194 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผู้หญิงในนวนิยายเขมร / ชาญชัย คงเพียรธรรม.
ผู้แต่ง
ชาญชัย คงเพียรธรรม.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559?].
เลขเรียก
PN6120.9.C36 ช485 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากเรื่องรอบตัว = English is all around / ผู้เขียน : อารดา กันทะหงษ์.
ผู้แต่ง
อารดา กันทะหงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิชพับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียก
PE1131 อ769 2558
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พื้นฐานวรรณกรรมท้องถิ่นสี่ภาค/ ประทีป ชุมพล.
ผู้แต่ง
ประทีป ชุมพล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียก
PN849.T5 ป277 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พูดเกาหลีเป็นเร็วโต้ตอบได้ทันใจ / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2558].
เลขเรียก
PL913 พ842ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ / แสงระวี ดอนแก้วบัว.
ผู้แต่ง
แสงระวี ดอนแก้วบัว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
PE1128.A2 ส962ภ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มินนะ โนะ นิฮงโกะ แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น : ฉบับอักษรโรมัน = Minna no nihongo / 3A Corporation.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียก
PL539.5.T5 ม579 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาเขตมุกดาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles