Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
20000-1603 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ / กฤษณา ดวงแก้ว.
ผู้แต่ง
กฤษณา ดวงแก้ว.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
GV341 ก282 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Around the world : บนโลกใบนี้ ยังมีที่เที่ยวมากมาย ให้ไปสัมผัส / อนุพันธ์ สุขะปิณฑะ, นิธิธาดา สุขะปิณฑะ, สิงหพันธุ์ ฐิติรัตน์สานนท์.
ผู้แต่ง
อนุพันธ์ สุขะปิณฑะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2562.
เลขเรียก
G465 อ194 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Running drills เจาะลึกเรื่องวิ่ง / สาธิก ธนะทักษ์.
ผู้แต่ง
สาธิก ธนะทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก
GV1061 ส641 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ : ภายใต้ชุดโครงการการศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร : จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อรรถพันธ์ สารวงศ์.
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI), 2562.
เลขเรียก
G155.T5 ม559ค 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จุดสตาร์ท วิ่งสู่ชีวิตใหม่ / ผู้เขียน มัลลิกา กลิ่นประยงค์ และนิชานันท์ นันทศิริศรณ์ ; บรรณาธิการ ศรีสุภา ส่งแสงขจร.
ผู้แต่ง
มัลลิกา กลิ่นประยงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2562.
เลขเรียก
GV1061 ม377 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จุดหมายปลายทาง / ผู้เขียน, ปริตตา หวังเกียรติ ; ผู้เรียบเรียงภาษาอังกฤษ, แคททรียา บอลเจอร์.
ผู้แต่ง
ปริตตา หวังเกียรติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2562.
เลขเรียก
G155.T5 ป458 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล / คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียก
GC1018 ท335 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กเล็ก / ณัฐพร สุดดี.
ผู้แต่ง
ณัฐพร สุดดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก
GV362 ณ341 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม / ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ.
ผู้แต่ง
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก
GT1520 ธ635 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาเอกลักษณ์และคุณค่าของเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา เมืองประวัติศาสตร์ "เขมราษฎร์ธานี" อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี = The study of identity and val...
ผู้แต่ง
สืบพงศ์ หงษ์ภักดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
G156.5.H47 ส736 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / สำ...
ผู้แต่ง
สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562.
เลขเรียก
G155.T5 ร451ค 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร : จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อรุณี อินทรไพโรจน์, อรรถพันธ์ สารวงศ์.
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI), 2562.
เลขเรียก
G155.T5 ม559 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สัญญาเลขที่ TRP61T0301 ชุดโครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI), 2562.
เลขเรียก
G155.T5 ร451ช 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
ผู้แต่ง
สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562.
เลขเรียก
G155.T5 ร451ส 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ลำนกเต็นด่อน/ ภูวดล อยู่ปาน, ปริวรรตและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ภูวดล อยู่ปาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน, 2553.
เลขเรียก
GT4878 ภ685ล 2562
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles