Search again

พบ: 225  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป / ศูนย์ส่งเสริมพัมนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
ศูนย์ส่งเสริมพัมนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก
HG4651 ศ817ต
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก
HG4651 ค181 2560,HG4521 ศ817ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก
HG4523 ค181 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) / ศูนย์ส่งเสริมพัมนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
ศูนย์ส่งเสริมพัมนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก
HG4521 ศ817ผ
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์สถานภาพความรู้ปัจจุบัน : สถานภาพความรู้ปัจจุบัน / หัวหน้าโครงการ วินัย พงศ์ศรีเพียร ; บรรณาธิการ เพชรรุุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์, ศุภการ สิริไพ...
ผู้แต่ง
วินัย พงศ์ศรีเพียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560-.
เลขเรียก
HN700.55 ว619 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภูเก็ต พ.ศ.2500 - ปัจจุบัน / ลลิดา ภคเมธาวี.
ผู้แต่ง
ลลิดา ภคเมธาวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียก
HC445.Z7 ล145 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.
ผู้แต่ง
ธเนศ วงศ์ยานนาวา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมมติ, 2560.
เลขเรียก
HM1271 ธ285 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์บัญชี / ฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก
HF5621 ค375
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือ Happy money guide ตอน วางแผนการออมสม่ำเสมอ / ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.
ผู้แต่ง
ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก
HG179 ธ251
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ฉบับสมบูรณ์) / กองบรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560.
เลขเรียก
HF1379 ค695 2560
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเรียนรู้ Microsoft excel 2016 เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตรMicrosoft specialist certificate / โรงเรียนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด, 2560.
เลขเรียก
HF5548.4.M523 ค695อ
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเรียนรู้ Microsoft powerpoint 2016 เพื่อใช้งาน และการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft specialist certificate / โรงเรียนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอที, 2560.
เลขเรียก
HF5548.4.M523 ค695 2560
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเรียนรู้ Microsoft word 2016 เพื่อใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตรMicrosoft specialist certificate / โรงเรียนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด, 2560.
เลขเรียก
HF5548.4.M523 ค695ว
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ / [ผู้จัดทำ เชษฐา โมสิกรัตน์ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2560.
เลขเรียก
HV553 ค695 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือรู้ทันคนโกง : คนอันตราย และคนร้ายในทุกสถานการณ์เสี่ยงรอบตัวด้วยวิธี "วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้าย" ของ FBI / เขียนโดย, Mary Ellen O' Toole ; แปลและเรียบเรียงโดย: วุฒินันท์ ชุมภู ; บรรณาธิการโดย: สมชั...
ผู้แต่ง
โอ' ทูล, แมรี่ เอลเลน.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียก
HV6761.T5 อ973 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles