Search again

พบ: 107  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
พระวอพระตาในเอกสารใบลาน / อรรถพล ธรรมรังษี.
ผู้แต่ง
อรรถพล ธรรมรังษี.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก
PL2512 อ357พ 2560
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการภาษาลาว = Lao language development / รัตนา จันทร์เทาว์.
ผู้แต่ง
รัตนา จันทร์เทาว์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียก
PL4236 ร375พ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการเขียนภาษาไทย / ชนกพร อังศุวิริยะ.
ผู้แต่ง
ชนกพร อังศุวิริยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
PL4177 ช133 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พูดญี่ปุ่นไฟแลบ / จันแพรว บัวแสงธรรม เขียน ; อโณทัย องกิตติกุล วาดภาพประกอบ.
ผู้แต่ง
จันแพรว บัวแสงธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2560.
เลขเรียก
PL539 จ115 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พูดอังกฤษไม่ปอดแหก/ ฑา ธรรมเดียร.
ผู้แต่ง
ฑา ธรรมเดียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : .ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก
PE1128 ฑ119 2560
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษ : มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ / พงศกร เมธีธรรม.
ผู้แต่ง
พงศกร เมธีธรรม.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
เลขเรียก
PE1073 พ112 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษดราม่า / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
ผู้แต่ง
สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย., 2560.
เลขเรียก
PE1375 ส867 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย / กันยารัตน์ เกตุขำ.
ผู้แต่ง
กันยารัตน์ เกตุขำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
PE1375 ก392 2560
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม / ณัฐวิกา วิริยา.
ผู้แต่ง
ณัฐวิกา วิริยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2560.
เลขเรียก
PE1116.R47 ณ359 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาเกาหลี 360 องศา / ผู้เขียน ฐิติชา นามวัฒน์โสภณ ; บรรณาธิการ เมทินี พลัง.
ผู้แต่ง
ฐิติชา นามวัฒน์โสภณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2560.
เลขเรียก
PL911 ฐ332 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาษาเกาหลี ในชีวิตประจำวัน / กนกกุล มาเวียง.
ผู้แต่ง
กนกกุล มาเวียง.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สวนหนังสือ, 2560.
เลขเรียก
PL913 ก124 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / สายใจ ทองเนียม.
ผู้แต่ง
สายใจ ทองเนียม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก
PL4157 ส657 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มหากาพย์อิเลียด = Iliade / รจนาโดย โฮเมอร์ ; แปลโดย เวธัส โพธารามิก.
ผู้แต่ง
โฮเมอร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียก
PA4032 ฮ932 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มุมมองชาวเวียดนามผ่านสำนวนภาษาเวียดนามที่เกี่ยวกับแม่น้ำ / ทิพกร ไชยโกฏ.
ผู้แต่ง
ทิพกร ไชยโกฏ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
PN ท455 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมคำศัพท์ HSK (ระดับ4) / ผู้เรียบเรียง อารีย์ รุ่นพระแสง ; บรรณาธิการ ทีมหมื่นอักษร.
ผู้แต่ง
อารีย์ รุ่นพระแสง.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : หมื่นอักษร, 2560.
เลขเรียก
PL1495 อ662 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles