Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2562.
เลขเรียก
Q179.9 ห111 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
All about clouds : เล่มนี้มีเมฆมาก / บัญชา ธนบุญสมบัติ.
ผู้แต่ง
บัญชา ธนบุญสมบัติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก
QC921 บ253 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Artificial intelligence with machine learning : AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง / ปริญญา สงวนสัตย์.
ผู้แต่ง
ปริญญา สงวนสัตย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก
QA76.9.A77 ป458 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)

image
กายวิภาค : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อ / เฟรดเดอริค เดอลาวีเย เขียน ; สนธยา มานะวัฒนา แปล.
ผู้แต่ง
เดอลาวีเย, เฟรดเดอริค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2562.
เลขเรียก
QM151 ด919 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ผู้แต่ง
กัลยา วานิชย์บัญชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2562.
เลขเรียก
QA278.3 ก399 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเขียนโปรแกรมด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง.
ผู้แต่ง
บัญชา ปะสีละเตสัง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
QA76.73.P98 บ253 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเขียนโปรแกรมภาษา Python / สุพจน์ สง่ากอง และปิยะ นากสงค์.
ผู้แต่ง
สุพจน์ สง่ากอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562.
เลขเรียก
QA76.73.P98 ส826 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์ / ผู้แต่ง ศุภชัย สมพานิช.
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก
QA76.76.A65 ศ684 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python / ศุภชัย สมพานิช.
ผู้แต่ง
ศุภชัย สมพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2562.
เลขเรียก
QA76.73.P98 ศ684 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) / โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.
ผู้แต่ง
โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562.
เลขเรียก
QA76.73.P98 ช826 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) : ฉบับอัพเดทเพิ่มการเขียนโปรแกรมด้าน AI / โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.
ผู้แต่ง
โชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562.
เลขเรียก
QA76.73.P98 ช827 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คเณิร์ตศาสตร์ : เรียนเลขไปทำไม--ใครรู้บ้าง / พรพุฒิ สุริยะมงคล.
ผู้แต่ง
พรพุฒิ สุริยะมงคล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
QA109 พ249 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชีวสถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ; บรรณาธิการ จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา.
ผู้แต่ง
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
QH323.5 พ764 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตำราปรสิตวิทยาทางการพยาบาลและสาธารณสุข / ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.
ผู้แต่ง
ณัฎฐวุฒิ แก้วพิทูลย์.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2562.
เลขเรียก
QL757 ณ311 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตำรารายวิชาการจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา ITE1005 / เชี่ยวชาญ ยางศิลา.
ผู้แต่ง
เชี่ยวชาญ ยางศิลา.
สำนักพิมพ์
ร้อยเอ็ด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2562.
เลขเรียก
QA76.9.D3 ช766 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles