Search again

พบ: 37  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ปลูกมะกรูดตัดใบขาย / ศิวาวุธ สงวนทรัพย์.
ผู้แต่ง
ศิวาวุธ สงวนทรัพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2560?].
เลขเรียก
SB370.B47 ศ557 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับปรับปรุง) = Organic fertilizer / มุกดา สุขสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
มุกดา สุขสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560.
เลขเรียก
S654 ม615 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มหัศจรรย์สีสันพรรณไม้ด่าง / โดย ธนะรัตน์ หงส์เจริญ.
ผู้แต่ง
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุภา, 2560.
เลขเรียก
SB438.8 ธ162 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มาลัยดอกไม้พื้นบ้าน (ฉบับสุดคุ้ม) / สมพร สินกั่ว.
ผู้แต่ง
สมพร สินกั่ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2560.
เลขเรียก
SB449.5.L4 ส265 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง = Evaluation of rubber cup-lump quality using optical imaging technique / สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ, ประสิทธิ์ นครราช, สรา...
ผู้แต่ง
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
SB291.H4 ส762ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้า = Evaluation of rubber cup lump quality using electrical properties / วรการ วงศ์สายเชื้อ, อธิพงศ์ สุริยา, เสาวลักษณ์ บุญยอด.
ผู้แต่ง
วรการ วงศ์สายเชื้อ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
SB291.H4 ว181ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SH167.S69 ธ243ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องวิเคราะห์การปนเปื้อนคาร์โบฟูแรนในตัวอย่างข้าวหอมมะลิด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางอ้อมของอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสไบโอเซนเซอร์ = Determination of carbofuran contamination i...
ผู้แต่ง
อัญชลี สำเภา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SB952.C3 อ525ว 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการต้นไม้ของพ่อ / หัวหน้าโครงการ ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ; ผู้ร่วมโครงการ รักเกียรติ แสนประเสริฐ, วรงศ์ นัยวินิจ, บรรพต คชประชา, ทวีศักดิ์ วิยะชัย.
ผู้แต่ง
ภาคภูมิ สืบนุการณ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SD657.T5 ภ414ค 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ :การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR57514 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง = Marker assis...
ผู้แต่ง
สุรีพร เกตุงาม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SB191.R5 ส866 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ศาสตร์และศิลป์ การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง / ทรงธรรม สุขสว่าง, ทวี หนูทอง.
ผู้แต่ง
ทรงธรรม สุขสว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560.
เลขเรียก
SK567.T5 ท137 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สถาปัตยกรรมการจัดการทรงพุ่มไม้ผล / ผู้เขียน เปรม ณ สงขลา ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา, 2560.
เลขเรียก
SB359.5 ส181 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สร้างกำไรด้วยการปลูกมะนาว+ขายต้นกล้า ฉบับสมบูรณ์ / กิตติคุณ.
ผู้แต่ง
กิตติคุณ.
สำนักพิมพ์
สมุทรสาคร : อินส์พัล, 2560.
เลขเรียก
SB370.L5 ก673 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สารป้องกันกำจัดวัชพืช : หลักการและกลไกการทำลายพืช / ทศพล พรพรหม.
ผู้แต่ง
ทศพล พรพรหม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
SB951.4 ท238 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles