Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ / ยงยุทธ โอสถสภา.
ผู้แต่ง
ยงยุทธ โอสถสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
S633 ย127 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กุ้งก้ามกราม : ประมวลองค์ความรู้ / ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, นิสรา กิจเจริญ.
ผู้แต่ง
ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ท362 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตำราเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง / พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์.
ผู้แต่ง
พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2560.
เลขเรียก
SH335 พ824 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
SH167.S69 ธ243ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles