Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ข้าวไทย : หนังสืออ่านเสริมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับเยาวชน/ [ผู้เขียน สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ; บรรณาธิการเล่ม : สุวัฒน์อัศวไชยชาญ].
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2551.
เลขเรียก
SB191.R5 ส876
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบโครงการวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ 2537-2540 / ฝ่ายข้อมูลการวิจัย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย ฝ่ายข้อมูลการวิจัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียก
S53052.T5 ค123ท 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยศึกษาวิธีการเตรียมดินปลูกพืชไร่โดยใช้เครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม / ธัญญา นิยมาภา...(และคนอื่นๆ).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียก
S683 |b ธ1131 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles