Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ภูมิทัศน์พื้นฐาน / ศศิยา ศิริพานิช.
ผู้แต่ง
ศศิยา ศิริพานิช.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2554.
เลขเรียก
GB54.5 ศ294 2554
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 = The evaluation and follow up on the tourism major curriculum of Liberal...
ผู้แต่ง
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2549.
เลขเรียก
G155 บ533ร,G155.A1 บ533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดศรีภิรมย์(บุ่งสะพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / กาญจนา เชาว์ประจักษ์ และคณะ.
ผู้แต่ง
กาญจนา เชาว์ประจักษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
G156.5 ก425 2553
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / โดย กิติพร โชประการ, นริศรา แสงเ...
ผู้แต่ง
กิติพร โชประการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2552.
เลขเรียก
G156.5.E26 ก674
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = The guidelines to the tourism graduate study of Ubon Ratchathani University / บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
G155.A1 บ533น
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อัตชีวประวัติ / อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน และ พอล เฮย์เวิร์ด เขียน ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ บรรณาธิการ ; นันทขว้าง สิรสุนทร...[และคนอื่นๆ] แปล.
ผู้แต่ง
เฟอร์กูสัน, อเล็กซ์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นส์บุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก
GV942.7.F47 ฟ642
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles