Search again

พบ: 140  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ = Interprofessional education/ วณิชา ชื่นกองแก้ว, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วณิชา ชื่นกองแก้ว.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.), ม.ป.ป.
เลขเรียก
W18 ว157ก
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย / บรรณาธิการ วิทยา ศรีดามา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
RC71.2 ก524 2551,WB200 ก524 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานีปัญหาและแนวทางแก้ไข : 29 มีนาคม 2546 ห้องประชุมนานาชาติชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
การสัมมนาโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ปัญหาและแนวทางแก้ไข
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
WA788 ก525 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสาธารณสุข : มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำงานยุคโลกาภิวัตน์ = Public health : Psychosocial dimension in occupationalhealth amoung adulthood under globalization/ ชลธิชาแก้วอนุชิต.
ผู้แต่ง
ชลธิชา แก้วอนุชิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก
WA540.JT3 ช224ก 2561
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
การเข้าเฝือกปูน / สิทธิ์ เตชะกัมพุช.
ผู้แต่ง
สิทธิ์ เตชะกัมพุช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2542.
เลขเรียก
RD113 ส721 2542,WE26 ส721 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการทำงานปลอดภัย /
ผู้แต่ง
ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน, 2538.
เลขเรียก
WA 465 ช421
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี/ ขันทอง สุนทราภา
ผู้แต่ง
ขันทอง สุนทราภา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ; 2549
เลขเรียก
WA 788 ข 346 2549
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความเสื่อม หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ชลอได้/ บรรณาธิการ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล ...[และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
WT100 ค181 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คอนแท็คเลนส์ : คุณสมบัติและสิ่งที่ควรรู้ / กุลรัตน์.
ผู้แต่ง
กุลรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รหัส, 2542.
เลขเรียก
WW140 ก728ค 2542
หนังสือ Loading...

image
คุยกับหมอขอผิวสวย / โมนา อัศวิษณุ.
ผู้แต่ง
โมนา อัศวิษณุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2544.
เลขเรียก
WR140 ม923 2544
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว = Working with the family / สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ.
ผู้แต่ง
สายพิณ หัตถีรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2553.
เลขเรียก
R729.5.G4 ส661ค,WB110 ส661คก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น = Handbook of basic pharmaceutical care / [ผู้นิพนธ์ ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ ... และคนอื่น ๆ] ; ปวีณา สนธิสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.
เลขเรียก
RS122.5 ค246 2543,WB330 ค695ค 2543
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงาน, 255-.
เลขเรียก
WB330 ค695ม
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย / จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; บรรณาธิการ ชูจิตร นาชีวะ, อรพิน ทรัพย์ล้น.
ผู้แต่ง
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2554.
เลขเรียก
W825 จ272ค 2554
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
จะได้ไม่ลืมกัน / บรรณาธิการ : จิตราวดี เย็นสุขใจ, อภิศักดิ์ คุณเวช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพทเอ็นเตอร์ไพรส์, 2552.
เลขเรียก
WT155 จ213 2552
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles