Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image

image
การติดตามคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปา : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ / จิตรกร อยู่หนูพะเนาว์.
ผู้แต่ง
จิตรกร อยู่หนูพะเนาว์.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
TD จ343
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 4 ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ / ร้อยขวัญพุทธ มุ่งมาจน.
ผู้แต่ง
ร้อยขวัญพุทธ มุ่งมาจน.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
GT ร192
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสมรรถะเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบไหลคลุกเคล้าขนาดกำลังการผลิต 30 ตันต่อชั่วโมง / วันชัย สุตะพันธ์.
ผู้แต่ง
วันชัย สุตะพันธ์.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
S ว426
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกส์บนพื้นฐานการหาค่าที่เหมาะสมแบบฝูงอนุภาคสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเก็บรวบรวมขยะ / วิไลวรรณ์ แก่นสาร.
ผู้แต่ง
วิไลวรรณ์ แก่นสาร.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
วพIE048 2556,TD ว735 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกกับเครื่องยนต์เบนซิน / รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์.
ผู้แต่ง
รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
TD ร125
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต = Factors influencing the repurchase intentions of buyers via the internet / วัลลภ วสุธาดา.
ผู้แต่ง
วัลลภ วสุธาดา.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HF ว447 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี / ยุวดี จริยานันทศักดิ์.
ผู้แต่ง
ยุวดี จริยานันทศักดิ์.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HF ย442 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของต้นตอมะเขือที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศสีดาในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูก / ภาวิณี ท้าวเพชร.
ผู้แต่ง
ภาวิณี ท้าวเพชร.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
SB ภ479
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบบริหารจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ต: กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ต๋องคำ พรเทวา.
ผู้แต่ง
ต๋องคำ พรเทวา.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
TK ต233 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles