Search again

พบ: 98  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Peer instruction ผนวกการสอนแบบอุปมา / ขันติ เทิดธัญญา.
ผู้แต่ง
ขันติ เทิดธัญญา.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
QC ข345ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.
ผู้แต่ง
ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF ธ117ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
ผู้แต่ง
ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF5415.33.T5 ศ724,HF ศ723ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live / จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.
ผู้แต่ง
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF5415.33.T5 จ565,HF จ565 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของลูกค้า : กรณีศึกษาร้านเสรีชัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / สลิลทิพย์ ขจรเงิน.
ผู้แต่ง
สลิลทิพย์ ขจรเงิน.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF5415.32 ส373,HD ส373 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของลูกค้า ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / สุพิชชา ศรีภา.
ผู้แต่ง
สุพิชชา ศรีภา.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF ส831 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย : กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ชญาชล มาลาหอม.
ผู้แต่ง
ชญาชล มาลาหอม.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HG ช112ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารด้วยการรู้จำใบหน้า กรณีศึกษาศาลจังหวัดอำนาจเจริญ / ชัชวาลย์ บุตรมาศ.
ผู้แต่ง
ชัชวาลย์ บุตรมาศ.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
TA ช358 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม / สายรุ้ง สิงห์เรือง.
ผู้แต่ง
อารยา มุกดาหาร.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
RA อ653ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชุด ตึกแถวอนุรักษ์ไทยจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว / ยุพิน พรมหล่อ.
ผู้แต่ง
ยุพิน พรมหล่อ.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
TA ย421ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสมรรถนะการผสมและสหสัมพันธ์ของมะเขือเทศอุตสาหกรรม = Identifying of combining ability and correlation of processing tomato parental lines/ นิภาพร สีทน.
ผู้แต่ง
นิภาพร สีทน.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB349 น624 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles