Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : บ้านดวนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ / รายงานอิสระของ กาญจนา เจตนา.
ผู้แต่ง
กาญจนา เจตนา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ก425
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Development of admission system via internet / ธนาศรี ปั้นดี.
ผู้แต่ง
ธนาศรี ปั้นดี.
สำนักพิมพ์
2548.
เลขเรียก
QA ธ253
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอิสระ / โดย จีรนันต์ จำปาพันธ์.
ผู้แต่ง
จีรนันต์ จำปาพันธ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 จ554
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอิสระ / โดย นิตยา พิเดช.
ผู้แต่ง
นิตยา พิเดช.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 น579
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอิสระ / โดย สมยศ จันทพันธ์.
ผู้แต่ง
สมยศ จันทพันธ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ส274
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอิสระ / โดย อัมพิกา สตารัตน์.
ผู้แต่ง
อัมพิกา สตารัตน์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 อ559
หนังสือ Loading...

image
พม่าเสียเมือง / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียน.
ผู้แต่ง
คึกฤทธิ์ ปราโมช,
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2556.
เลขเรียก
DS529.7 ค521 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาอิสระ / โดย พงษ์ศิริ มงคลประเสริฐ.
ผู้แต่ง
พงษ์ศิริ มงคลประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 พ362
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาอิสระ / โดย วิลาวัลย์ ทองภู.
ผู้แต่ง
วิลาวัลย์ ทองภู.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ว719
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาอิสระ / โดย สุชาดา มัธุรัตน์.
ผู้แต่ง
สุชาดา มัธุรัตน์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ส759
หนังสือ Loading...

image
แปซิฟิก : สมรภูมิเดนตาย สหายร่วมรบ = With the old breed / E.B. Sledge ; ฉัตรนคร (องคสิงห์) เขมาสารี แปล.
ผู้แต่ง
สเล็ดจ์, ยูจีน บี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มติชน, 2553.
เลขเรียก
D767.99.P4 ส373
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles