Search again

พบ: 212  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ตัวตนในราวไพร ของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล / รวบรวมและเรียบเรียงโดยเปลว ปัทมา.
ผู้แต่ง
เปลว ปัทมา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2556.
เลขเรียก
SK247.T5 ป257 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตำนานชีวิต"ราชาเรื่องสั้น" ของไทยพร้อมเรื่องสั้นชั้นเยี่ยม 15 เรื่อง มนัส จรรยงค์ เทพบุตรสวนอักษรจากลุ่มน้ำเพชรบุรี / โดย ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์.
ผู้แต่ง
ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, [2555?].
เลขเรียก
PL4209.ม336 ท231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ทัศนคติ ความคาดหวัง และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษต่อการปฏิรูประบบข้าราชการ / เพชราภรณ์ คำเอี่ยม.
ผู้แต่ง
เพชราภรณ์ คำเอี่ยม.
สำนักพิมพ์
2546.
เลขเรียก
RA พ878
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่แสงหิรัญ เหล็กดี : วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2547.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียก
LB2832.4.T5 ท535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกฉลอง 150 ปี วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 9 เมษายน 2549 / คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึก 150 ปี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาออฟเซทการพิมพ์, 2549.
เลขเรียก
BQ6336 ท535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกในงานทอดกฐินสามัคคี : 4-5 พฤศจิกายน 2543 พระเจ้าใหญ่วัดหลวง วัดแรกของเมืองอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2324.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2543.
เลขเรียก
DS589.U26 ท539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์อาคม ประกอบผล : 12 มกราคม 2548.
สำนักพิมพ์
ร้อยเอ็ด : รัตนกิจการพิมพ์, 2548.
เลขเรียก
GT5899.R5 ท539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต / [ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชมรม, 2539.
เลขเรียก
BQ970 ธ363
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักการเมืองถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ / สมชัย วงษ์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
สมชัย วงษ์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียก
JQ1749 ส238น 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นิเวศวิทยาการเมืองของการสร้างเขื่อนในประเทศไทย : กรณีศึกษาเขื่อนราษีไศล / โดย ศศิธร อินธิจักร.
ผู้แต่ง
ศศิธร อินธิจักร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ศ291
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อ (Abstract) : งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9 - 10 สิงหาคม 2553ณ โรงแรมลายทอง / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย(ครั้งที่ 4 : 2553 ).
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
Z5816.U25 ก482
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทประพันธ์ของอาคม ประกอบผล : เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ 30 มิถุนายน 2513.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2513.
เลขเรียก
PL4202 บ126
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บันทึกการสัมมนา จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่ / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544.
เลขเรียก
JQ1746 บ268 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles