Search again

พบ: 10  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การกำจัดตะกั่วออกจากน้ำเสียโดยใช้เปลือกกล้วย / จรรยาพร ไชยวิเศษ.
ผู้แต่ง
จรรยาพร ไชยวิเศษ.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
TD จ151ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางสมุนไพรเพื่อลดผมร่วงและเร่งการงอกของเส้นผม / นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ.
ผู้แต่ง
นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
RA น184
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดสุโขทัย / ศิริลักษณ์ อุปวาณิช.
ผู้แต่ง
ศิริลักษณ์ อุปวาณิช.
สำนักพิมพ์
ก-ฒ, 101 แผ่น : แผนภูมิ ; 29 ซม.
เลขเรียก
RJ ศ484ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในภาคกลางของประเทศไทย / อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์.
ผู้แต่ง
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์.
สำนักพิมพ์
ก-ฑ, 169 แผ่น : แผนภูมิ ; 29 ซม.
เลขเรียก
RJ อ194ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ทัศนคติ ความคาดหวัง และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษต่อการปฏิรูประบบข้าราชการ / เพชราภรณ์ คำเอี่ยม.
ผู้แต่ง
เพชราภรณ์ คำเอี่ยม.
สำนักพิมพ์
2546.
เลขเรียก
RA พ878
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดปฐมภูมิ / สุกัญญา ศรีสง่า.
ผู้แต่ง
สุกัญญา ศรีสง่า.
สำนักพิมพ์
2547.
เลขเรียก
RE ส739ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice) / โสภณ ผิวเพชร.
ผู้แต่ง
โสภณ ผิวเพชร.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
SB ส979
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริการทางกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ / สุวารี เทพดารา.
ผู้แต่ง
สุวารี เทพดารา.
สำนักพิมพ์
2546.
เลขเรียก
RA ส878
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles