Search again

พบ: 18  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเพิ่มจำนวนการเคลื่อนที่และการบุกรุกของเซลล์มะเร็งตับ / กัลยา แสงฉวี.
ผู้แต่ง
กัลยา แสงฉวี.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
RC ก399ก 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้กิจกรรมลงมือปฏิบัติ / ภัควรัญญู วิจิตรวงศ์วาน.
ผู้แต่ง
ภัควรัญญู วิจิตรวงศ์วาน.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
QC ภ329ก 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร / ปายาลักษณ์ สุดชารี.
ผู้แต่ง
ปายาลักษณ์ สุดชารี.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
RM ป548ก 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงแห้งจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกพันธ์ กข 6 / อภินันท์ สุขบท.
ผู้แต่ง
อภินันท์ สุขบท.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
RS อ257ก 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบไวงาน สำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟสด้วยการใช้คอนเวอร์เตอร์แบบสามระดับ / กชกร ศิริพันธ์.
ผู้แต่ง
กชกร ศิริพันธ์.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
TK ก112ก 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแบบประเมินการทำงานบริเวณมือโดยราสซ์โมเดล / สุภารัตน์ สุขโท.
ผู้แต่ง
สุภารัตน์ สุขโท.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
RC ส838ก 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การออกแบบและพัฒนาระบบขนถ่ายสิ่งส่งตรวจด้วยรถขนส่งอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสุขภาพ / นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา.
ผู้แต่ง
นันทพันธ์ กนกศิริรุจิษยา.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
TA น421ก 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเปรียบเทียบคุณลักษณะการนำส่งยาของลำพุ่งที่สร้างจากอุปกรณ์แบบหลักการกระแทกที่มีดันกำลังจากแก๊สและสปริง / พลตรี วงษ์ประสานต์.
ผู้แต่ง
พลตรี วงษ์ประสานต์.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
TJ พ439ก 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณี มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ / สุชาวดี ทองสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
สุชาวดี ทองสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
G ส761ค 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทรราชในปรัชญาการเมืองของฮอบส์ / หัสนัย สุขเจริญ.
ผู้แต่ง
หัสนัย สุขเจริญ.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
B ห479ท 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
พัฒนาการของระบบทางเดินอาหารและความต้องการโปรตีนของปลาหลด Macrognathus siamenis (Gunther, 1861) / ธีระชัย พงศ์จรรยากุล.
ผู้แต่ง
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
SH ธ663 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles