Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 25-26 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 9 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร : วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2540 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี / สถาบันวิจัยข้าว.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี, 2541.
เลขเรียก
SB191.R5 ก482 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยงา : วันที่ 18-19 มิถุนายน 2535 ณ กองห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ / จัดโดย สถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้ ... [และคณะ].
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการวิจัยงา
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี, [2535].
เลขเรียก
SB299.S4 ก525 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles