Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่ นางอรนิช เกียรติอุบลไพบูลย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วันออกอากาศ 16 พฤศจิกายน 2546 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน., [2547].
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานสถิติรายปี ... ประเทศไทย = Statistical yearbook Thailand./ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน., 2550.
เลขเรียก
HA4600.55 ส184,CD2588
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อบจ. แพร่กับการปฏิรูปการศึกษา. นายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วันออกอากาศ 8 มิถุนายน 2546 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการศึกษา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน., [2546].
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เรียนนอกรั้วด้วย ICT เพื่ออนาคต. นายเอกชัย ปานแม่น ผอ.กศน. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วันออกอากาศ 29 กุมภาพันธ์ 2547. / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน. , [2547].
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles