Search again

พบ: 73  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรมศิลปากรกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมอดีต ปัจจุบัน และอนาคต / อารักษ์ สังหิตกุล ; กรมศิลปากร.
ผู้แต่ง
อารักษ์ สังหิตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546.
เลขเรียก
NX578.7.A1 อ654 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การค้าชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง = Border trade : Thai and the Mekong Sub - region / ผู้เขียน พรพิมล ตรีโชติ ...[และคนอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ วัชรินทร์ ยงศิริ].
ผู้แต่ง
พรพิมล ตรีโชติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
HF 3800.55 Z7 I43 พ242,HF1594.55 พ249 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2535 ประจำจังหวัดยโสธร / โดย คณะกรรมการประเมินผล.
สำนักพิมพ์
ยโสธร : วิทยาลัย, 2535.
เลขเรียก
DS568 ก491 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องผ้าไทยอีสานจากอดีตสู่ปัจจุบัน : 18-21 มีนาคม 2536 ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536.
เลขเรียก
TT848 ก525 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีชีวิตของคนไทย : 23-24 ธันวาคม 2540 / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สถาบัน, 2540.
เลขเรียก
DS568 ก525 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กำพร้าไก่แก้ว / ภูวนาท มาตบุรม.
ผู้แต่ง
ภูวนาท มาตบุรม.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, 2535.
เลขเรียก
GR312.2.N65 ภ688 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานฉลองโรงอุโบสถผูกสีมาและบุญมหาชาติ ประจำปี 2534 : วัดปทุมมาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2534.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์ , 2534.
เลขเรียก
BQ6337.P38 ง299 2534
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
งานสมโภชสมณศักดิ์ : พระราชมุกดาหารคณี 12 พ.ค.37/ บรรณาธิการ สุระ อุณวงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2537.
เลขเรียก
BQ982 ง299 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จดหมายเหตุนครราชสีมา/ [กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียก
DS589.N35 จ131 2528
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จากพระราชเสาวนีย์สู่พสกนิกร/ โครงการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : แก่นคำออฟเซ็ทการพิมพ์, 2525.
เลขเรียก
DS578.32.S57 จ291 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชีวิตงาม : ที่ระลึกกฐินสามัคคี วันสงวนสวนลำดวน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 14 พฤศจิกายน 2542.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียก
BQ4138.T5 ช583 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชุดวิชาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.) "ศ.อ.ศ.อ." จังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.), 2537.
เลขเรียก
GR312 ภ483 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพคุณพ่อสิทธิ์ ไศละบาท : ณ เมรุวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2529.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กรุงไทยกราฟิค, 2529.
เลขเรียก
RM700 ท535 2529
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นกกระจอก (ท้าววรกิต-นางจันทะจร) / ชำระโดย พระอริยานุวัตร (อารีย์) เขมจารี.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2513.
เลขเรียก
GR312.2.N65 น111 2513
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles