Search again

พบ: 121  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
เกมเสริมความรู้กฎบัตรอาเซียนบนแอนดรอยด์/ พิชญ สุมนารถ.
ผู้แต่ง
พิชญ สุมนารถ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
QA76.774.A53 พ638ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เงินจ๋า มานะ = Money come with me/ ธัญญาภรณ์ คงสำราญ.
ผู้แต่ง
ธัญญาภรณ์ คงสำราญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.76.A65 ธ465ง 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เว็บแอพพลิเคชันบอกตำแหน่งและตรวจสอบราคาค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์/ ปิยนุช มงคลมาตย์.
ผู้แต่ง
ปิยนุช มงคลมาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ป619ว 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เว็บแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการซื้อขายของสะสม/ ณัฐนิช ชัยปราโมทย์.
ผู้แต่ง
ณัฐนิช ชัยปราโมทย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.76.A65 ณ335ว 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด : กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดรุ่งทิพย์/ ศรีธิราช ทิพราช.
ผู้แต่ง
ศรีธิราช ทิพราช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.76.A65 ศ199ว 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบการบริหารจัดการทะเบียนวัดในประเทศไทย กรณีศึกษา: สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดมุกดาหาร/ วริทธิ์ วงค์ศรีทา.
ผู้แต่ง
วริทธิ์ วงค์ศรีทา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.76.A65 ว327ว 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการร้านสแตนเลส กรณีศึกษา : ร้านมุกดาสแตนเลส/ จุฑาภรณ์ คนหาญ.
ผู้แต่ง
จุฑาภรณ์ คนหาญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.73.P224 จ626ว 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เสียงไทย = Voice of Thai/ จันทร์จิรา รัญคำภา.
ผู้แต่ง
จันทร์จิรา รัญคำภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 จ253ส 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แกว่งล่าฝัน = Arm swinging exercise/ ภัทรษร พรมทอง.
ผู้แต่ง
ภัทรษร พรมทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ภ373ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แอกแทก ออน จิบิ = Attack on chibi/ ปิยะชาติ แววศรี.
ผู้แต่ง
ปิยะชาติ แววศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ป621อ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แอปพลิเคชันช่วยป้องกันการเสื่อมของสมองสำหรับผู้สูงอายุ = Anti-neurodgeneration media for elderly/ ตันติกร ลือฤทธิ์.
ผู้แต่ง
ตันติกร ลือฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ต279อ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แอปพลิเคชันวิเคราะห์โรคข้าว/ สุรสิทธิ์ เบ้าคำ.
ผู้แต่ง
สุรสิทธิ์ เบ้าคำ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
QA76.76.A65 ส855อ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แอปพลิเคชั่นคู่มือระเบียบโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์/ พีระศักดิ์ ศรีวะอุไร.
ผู้แต่ง
พีระศักดิ์ ศรีวะอุไร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 พ799อ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แอพพลิเคชันคู่มือค้นหาโค้ดเออเร่อของเครื่องถ่ายเอกสารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์/ ณรงค์ มาลาศรี.
ผู้แต่ง
ณรงค์ มาลาศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ณ211อ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แอพพลิเคชันจัดการข้อมูลการบริจาคเพื่อรองรับตู้บริจาคอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์/ หัสยา ติชาวัน.
ผู้แต่ง
หัสยา ติชาวัน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ห481อ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles