Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและฮอร์โมน-วัยทารก-วัยรุ่น-วัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ วัยทอง : สิว ผ้า หลักการรักษาและป้องกัน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กนกกร สุนทรขจิต.
ผู้แต่ง
กนกกร สุนทรขจิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
เลขเรียก
QP88.5 ก124
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี = PCBs management handbook / [ผู้เรียบเรียง นุชิดา รุ่งถาวรวงศ์].
ผู้แต่ง
นุชิดา รุ่งถาวรวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2551.
เลขเรียก
RA1242.P7 น729
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย...= Key statistics of Thailand 2009/ สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2552-.
เลขเรียก
HA4600.55 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 บทบาทการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม / วิทยากร เชียงกูล.
ผู้แต่ง
วิทยากร เชียงกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553.
เลขเรียก
LC94.T5 ว583 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม = Journal of education and social development / มหาวิทยาลัยบูรพา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
เรื่องเล่าเท่าที่...นึกได้ / วรพงษ์ สุริยภัทร.
ผู้แต่ง
วรพงษ์ สุริยภัทร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LB2832.4.T5 ว315
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงสร้างไมโครและการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต / วีระ หอสกุลไท.
ผู้แต่ง
วีระ หอสกุลไท.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียก
TA445 ว842 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles