Search again

พบ: 222  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
สัญญาจ้างทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ : ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุวากรศุภภัณฑ์ / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2540.
เลขเรียก
ARCHL 0390
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สัญญาจ้างทำการก่อสร้างอาคาร 4 หลัง : ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยฟา กรุ๊ป จำกัด / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539.
เลขเรียก
ARCHL 0438
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
สัญญาจ้างทำการก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 1 หลัง : ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ดำรงอุบลก่อสร้าง / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2538.
เลขเรียก
ARCHL 0429
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles