Search again

พบ: 222  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
สัญญาจ้างทำการก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง 1 หลัง : ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย], 2536.
เลขเรียก
ARCHL 0467
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนวิทยาเขตสารสนเทศ 11 จังหวัด : ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ นายสาโรช อังสุมาลิน / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
ARCHL 0396
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
สัญญาจ้างออกแบบอาคาร 4 หลัง : ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2538.
เลขเรียก
ARCHL 0431
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 1 หลัง : ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับบริษัท พ.ภักดีวิบูล จำกัด / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2544.
เลขเรียก
ARCHL 0436
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles