Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ไมตรี ริมทอง.
ผู้แต่ง
ไมตรี ริมทอง.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
HF ม965
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กวีวัฒน์ จังอินทร์.
ผู้แต่ง
กวีวัฒน์ จังอินทร์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
HD ก327
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles