Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
นกกระจอก (ท้าววรกิต-นางจันทะจร) / ชำระโดย พระอริยานุวัตร (อารีย์) เขมจารี.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2513.
เลขเรียก
GR312.2.N65 น111 2513
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผีปันน้ำ / อานนท์ ขัตติยะ.
ผู้แต่ง
อานนท์ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
ลำปาง : ลำปางการพิมพ์, 2539.
เลขเรียก
บพ0171
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วรรณกรรมมหานิบาตชาดกเรื่องพระมหาชนก(สำนวนคำกลอนอีสาน) / มนัส สุขสาย.
ผู้แต่ง
มนัส สุขสาย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มูนมังไทยอีสาน, 2544.
เลขเรียก
BQ1470.M3594 ม164
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วรรณคดีอีสานท้าวคำสอน : ฉบับอักษรไทยน้อย / อาคม ประกอบผล.
ผู้แต่ง
อาคม ประกอบผล.
สำนักพิมพ์
ร้อยเอ็ด : สำนักอนุรักษ์มรดกอีสาน, 2535.
เลขเรียก
PL4221 อ591
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วรรณดีอีสานสังข์ศิลป์ชัย : ฉบับอักษรไทยน้อย / ท้าวปางคำ นิพนธ์ จารโดย อาคม ประกอบผล.
ผู้แต่ง
ปางคำ, ท้าว.
สำนักพิมพ์
[ร้อยเอ็ด : สำนักอนุรักษ์วรรณกรรม สืบสานหัตถศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีสาน], 2535.
เลขเรียก
PL4221 ป541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles