Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
1 ทศวรรษ โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
เลขเรียก
LC41 ห159
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
ASEAN Do’s and Don’ts โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning Package)/ [หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ : จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง, นักวิจัย : วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม].
ผู้แต่ง
จิรประภา อัครบวร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2558.
เลขเรียก
DS523.2 จ493
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การวิจัยเรื่อง บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558.
เลขเรียก
LA1221 ล761ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
โครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง บทเรียนจาก 40 หมู่บ้าน = The study on sufficiency economy movment : lessons learned from 40 selected villages/ ธันวา จิตต์สงวน และคณะ; ศูนย์วิจัยเศรษฐศาส...
ผู้แต่ง
ธันวา จิตต์สงวน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 2558.
เลขเรียก
HN700.55.Z9.C6 ธ477
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles