Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้ำโขง : กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนาน และกวางสี) ต้นสายอารยธรรมลุ่มน้ำโขง / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ผู้แต่ง
เมชฌ สอดส่องกฤษ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียก
GN495.6 ม721 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 / หัวหน้าโครงการ รวีวรรณ เผ่ากัณหา...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
รวีวรรณ เผ่ากัณหา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
HQ1061 ร169 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการศึกษาศิลปะงานปูนปั้นบันไดในศาสนสถานอีสานใต้ / หัวหน้าโครงการ เสกสันต์ ศรีสันต์ ; ผู้ร่วมโครงการ ศักดิ์ชาย สิกขา, ประทับใจ สิกขา, ประสิทธิ์ พวงบุตร.
ผู้แต่ง
เสกสันต์ ศรีสันต์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียก
N8193 ส888 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ / หัวหน้าโครงการ มาลี ประจวบสุข...[และค...
ผู้แต่ง
มาลี ประจวบสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียก
TT873 ม511 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "ABC สัญจร อุบลราชธานี สร้างความรู้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่" : อุบลราชธานี 2556 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2556.
เลขเรียก
DS589.U26 อ884 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles