Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กล้วยไม้ในมือมาร / คำรัก.
ผู้แต่ง
คำรัก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2556.
เลขเรียก
นว ค379ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กาบแก้วบัวบาน / ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์.
ผู้แต่ง
ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทางอีศาน, 2558.
เลขเรียก
นว ณ229ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก = South of the border, west of the sun / Haruki Murakami, เขียน ; โตมร ศุขปรีชา, แปล.
ผู้แต่ง
มูราคามิ, ฮารูกิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2559.
เลขเรียก
นว ม676 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คง+กระ+พัน+ชาตรี / ประชาคม ลุนาชัย.
ผู้แต่ง
ประชาคม ลุนาชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียก
นว ป172ค 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บางระจัน / ไม้ เมืองเดิม.
ผู้แต่ง
ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วันว่าง, 2557.
เลขเรียก
นว ก431บ 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บุตรแห่งสมุทรเทพ = The son of neptune/ ริก ไรออร์แดน เขียน ;ดาวิษ ชาญชัยวานิช แปล.
ผู้แต่ง
ไรออร์แดน, ริก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็นเทอร์บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียก
นว ร959บ 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พิษสวาท / บทประพันธ์ของ ทมยันตี.
ผู้แต่ง
ทมยันตี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2558.
เลขเรียก
นว ท121พ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภูตต่างพบ / พงศ์พรรณ เวชรังษี ; ครู ข้างวังฯ [นามแฝง], เขียน.
ผู้แต่ง
พงศ์พรรณ เวชรังษี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรว, 2559.
เลขเรียก
นว พ159 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มาลีเริงระบำ / นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์.
ผู้แต่ง
นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียก
นว น424 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ย่า = Oma / เปเตอร์ แฮร์ทลิ่ง: เขียน ; เปเตอร์ คะนอร์: วาดภาพประกอบ ; ชลิต ดุรงค์พันธุ์: แปล.
ผู้แต่ง
แฮร์ทลิ่ง, เปเตอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2559.
เลขเรียก
นว ฮ863 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สิบคดีบาป ภาคพิเศษ = Ten sins special edition / Zhi Zhu, เขียน ; วริยา ธัญญะวุฒิ, แปล.
ผู้แต่ง
จือจู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไครม์แอนด์มิสทรี, 2559.
เลขเรียก
นว จ591 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สิบคดีบาป เล่ม 3 / Zhi Zhu เขียน ; วริยา ธัญญะวุฒิ แปล.
ผู้แต่ง
จือจู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี, 2557.
เลขเรียก
นว จ591 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สี่ปีแรก = The First Four Years / ลอร่า อิงกัส ไวล์เดอร์, สุคนธรส แปล.
ผู้แต่ง
ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลส์ส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2559.
เลขเรียก
นว ว983ส 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เก้าอี้สามขา / สุดานี บูรณเบญจเสถียร.
ผู้แต่ง
สุดานี บูรณเบญจเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2559.
เลขเรียก
นว ส768 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เจ้าบุญหลง / อรเกษม รอดสุทธิ เรื่อง ; จุฑามาศ มณีปรีดา ภาพ.
ผู้แต่ง
อรเกษม รอดสุทธิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท, 2555.
เลขเรียก
นว อ316จ 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles