Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Vietnam & angkor wat/ [Contributors, Claire Boobbyer ... [et al.].
สำนักพิมพ์
London : Dorling kindersley, c2007.
เลขเรียก
DS556.25 V553 2007
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี : จังหวัดยโสธร/ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก
QE298 ก446ยส 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี : จังหวัดสุรินทร์ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก
QE298 ก446สร 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี : จังหวัดอำนาจเจริญ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก
QE298 ก446อจ 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชนะสันทะยอดคำสอน / ปริวรรตโดย พระอริยานุวัตรเขาจารีเถระ ; หัวหน้าโครงการ จารุวรรณ ธรรมวัตร.
ผู้แต่ง
พระอริยานุวัตรเขมจารีเถระ.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการปริวรรตหนังสือผูกอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาสารคาม, 2525.
เลขเรียก
GR312.2.N65 พ417 2525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชาติลาวและวัฒนธรรมลาว / เรียบเรียงโดย ดวงไช หลวงพะสี ; แปลโดย บุนสุวัน รัดตะนา.
ผู้แต่ง
ดวงไช หลวงพะสี.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, [255-].
เลขเรียก
DS555.57 ด168ช
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ประวัติวัดกลาง ในเมืองอุบลราชธานี / รวบรวมและเรียบเรียง พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์.
ผู้แต่ง
พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก
BQ6336 พ322ป 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หนังประโมทัยอีสาน / บุญเจริญ บำรุงชู.
ผู้แต่ง
บุญเจริญ บำรุงชู.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง ; 2553.
เลขเรียก
PN1979.S5 บ416ห 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อีสานกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตร / [วิชิต พิมพ์สวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [2556?].
เลขเรียก
HD2080.55 อ774 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เมืองมุกดาหาร / สุรจิตต์ จันทรสาขา.
ผู้แต่ง
สุรจิตต์ จันทรสาขา.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียก
DS589.M84 ส847 2543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ : "การจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานตำนานประเพณีดั้งเดิม"/ ผู้รวบรวม มะลิวัลย์ สินน้อย, หัวหน้าโครงการ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
TT896.5 อ884 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles