Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
foodfocusthailand /
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตและคุณภาพความหวานสูง /
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาต้นแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลสำหรับมะละกอตัดสด.
ผู้แต่ง
ดร.วีรเวทย์ อุทโธ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการส่งออก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความเข้มข้นของกลูตาเมตและแคลเซียมคลอไรด์ที่เหมาะสมต่อการผลิตกาบาในข้าวงอกฮางร่วมกับแบคทีเรียแลคติด / ธนพร หลักคำ.
ผู้แต่ง
ธนพร หลักคำ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 29ชม.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการขอรับทุนโครงการ IRPUS / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ:.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
น.ส.พ.กสิกรปีที่85ฉบับที่5กันยายน-ตุลาคม2555 /
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นายพลติดดินนักรบผู้พลิกฟื้นผืนดินไทย/พล.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร / ศตฉัน วิสัยจร.
ผู้แต่ง
ศตฉัน วิสัยจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รอวิเคราะห์,
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทคัดย่อผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ม.อุบล ครั้งที่ 1= ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฏาคม / ณ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานวิจัย ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางหลักสูตรพื้ฐานการผลิตภัฑ์จากน้ำยางและยางแห้ง / สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราธานี.
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดอุบลราธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตมันสำปะหลัง:มันไทย1.0 / วินัย ศรวัตและคณะ.
ผู้แต่ง
วินัย ศรวัตและคณะ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : โครงการ2547,
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี2554คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles