Search again

พบ: 85  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลยุทธ์ทางการตลาดงานนิทรรศการเทศกาลพันธุ์ไม้งามเมืองอุบล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / พิชญ์จิรา นาถ้ำนาค.
ผู้แต่ง
พิชญ์จิรา นาถ้ำนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
G พ639ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การขยายพันธุ์สภาพปลอดเชื้อและการศึกษาสารพฤกษเคมีในว่านเพชรหึง / เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์.
ผู้แต่ง
เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
SB ย547 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสำหรับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองและอัลมอนด์หมัก / สุภัสสร วันสุทะ.
ผู้แต่ง
สุภัสสร วันสุทะ.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
QR ส836 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากปลาหมัก / ลัดดาวัลย์ ยืนยาว.
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ ยืนยาว.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
QR ล246ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / มยุรี กออ่อน.
ผู้แต่ง
มยุรี กออ่อน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
G155.T5 ม189 2561,G ม189ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดสมดุลสายการประกอบแบบตัวยูโดยใช้วิธีวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง / พูนธนะ ศรีสระคู.
ผู้แต่ง
พูนธนะ ศรีสระคู.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
TS พ847 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์นมภายใต้ความต้องการไม่แน่นอนโดยวิธีการหาคำตอบแบบวนรอบซ้ำ / น้ำหวาน ประดาจี.
ผู้แต่ง
น้ำหวาน ประดาจี.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HD น337ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำลองและการวิเคราะห์ระบบฝังยึดแบบใช้สารเหนี่ยวในคอนกรีตร้าวโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ / ภาคิณ ลอยเจริญ.
ผู้แต่ง
ภาคิณ ลอยเจริญ.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
TA ภ416ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี / ฐานิสร ไกรกังวาร.
ผู้แต่ง
ฐานิสร ไกรกังวาร.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HD ฐ221 2561,HF5415.33.T5 ฐ122
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยสำราญเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษด้วยการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS / นวกร ไชยวัฒนนันทน์.
ผู้แต่ง
นวกร ไชยวัฒนนันทน์.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
TC น291ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี / พชร ประชุมแดง.
ผู้แต่ง
พชร ประชุมแดง.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
JS พ179 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริโภคปลาในบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ในลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
SF ศ224 2561,SF ศ224ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างเมล็ดงา / อนันตพร สุไชยชิด.
ผู้แต่ง
อนันตพร สุไชยชิด.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
TJ อ171ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การพยากรณ์ยอดขายในธุรกิจบันเทิง : กรณีศึกษาธุรกิจ เดอะ มาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ / วรศักดิ์ ธนาพรสิน.
ผู้แต่ง
วรศักดิ์ ธนาพรสิน.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HF ว287ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles