Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี / นภัทร หอมพิกุล.
ผู้แต่ง
นภัทร หอมพิกุล.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HF5415.32 น191,HE น191 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก / ชลิตตาพร สายโสม.
ผู้แต่ง
ชลิตตาพร สายโสม.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QP ช252 2559,IS Chem 041 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน / อิสระ คงทวี.
ผู้แต่ง
อิสระ คงทวี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
วพME063,TH อ764 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ / เมธาวี อ่อนนิ่ม.
ผู้แต่ง
เมธาวี อ่อนนิ่ม.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HF5415.32 ม735,HF ม735 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินศักยภาพธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี / เปี่ยมฤทัย โสภาสาย.
ผู้แต่ง
เปี่ยมฤทัย โสภาสาย.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TH145 ป765,TH ป765 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง / เกียรติวิทย์ สมทอง.
ผู้แต่ง
เกียรติวิทย์ สมทอง.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TP ก854 2559,วพ IE 089 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาวิธีการเมตาฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการขนส่งโลจิสติกส์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย = Development of meta-heuristics for solving transportation logistics planning of r...
ผู้แต่ง
เศรษฐภูมิ เถาชารี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HD38.5 ศ861 2559,วพ IE 084 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเตาแก๊สหุงต้มสมรรถนะสูงที่มีการอุ่นอากาศเผาไหม้ / ไกรวี โนศรี.
ผู้แต่ง
ไกรวี โนศรี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
วพME061,TH ก976 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ / ศุภรัตน์ ชัยเศวตกานนท์.
ผู้แต่ง
ศุภรัตน์ ชัยเศวตกานนท์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HG4521 ศ715,HE ศ715ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยคำนึงถึงปริมาณคาปาซิเตอร์ที่มีจำกัด / ลัดดาวัลย์ วงศ์สุคนธนิตย์.
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ วงศ์สุคนธนิตย์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TK ล246ก 2559,วพ EE 013 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านกาแฟสด ในจังหวัดอุบลราชธานี / มัชฌกานต์ ศรีกฤษณรัตน์.
ผู้แต่ง
มัชฌกานต์ ศรีกฤษณรัตน์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HF5415.32 ม338,HF ม338 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ อัตราการปล่อยน้ำและกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื่อนน้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ทองเพชร จันทรจน์.
ผู้แต่ง
ทองเพชร จันทรจน์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TK ท288ค 2559,วพ CE 036 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารปลานิลของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี :วิธีวิจัยแบบผสมผสาน / ชยาภรณ์ อึ้งสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ชยาภรณ์ อึ้งสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HF5415.32 ช196,HD ช196 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมการใช้เฟชบุ๊กของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟในจังหวัดอุบลราชธานี / ศิริลักษณ์ ชาลี.
ผู้แต่ง
ศิริลักษณ์ ชาลี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HF5415.32 ศ484,HF ศ484 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฮิวริสติกส์สำหรับการแก้ปัญหาการมอบหมายงานแบบหลายขั้น: กรณีศึกษาการขนส่งไก่ / ทรรศิน ศรีวราพงศ์.
ผู้แต่ง
ทรรศิน ศรีวราพงศ์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HD ท157 2559,วพ IE 286 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles