Search again

พบ: 56  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การกำจัดน้ำเสียชุมชนด้วยจุลสาหร่ายสีเขียวสายพันธุ์คลอโรคอกคัม ฮิวมิโคลา / ณกรณ์ เที่ยงภักดี.
ผู้แต่ง
ณกรณ์ เที่ยงภักดี.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
TD ณ111 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การกำจัดยาฆ่าแมลงในน้ำที่มีสารอินทรีย์ธรรมชาติด้วยแลคเคส / ธิดารัตน์ มณีศรี.
ผู้แต่ง
ธิดารัตน์ มณีศรี.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
TP ธ582 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / มยุรี กออ่อน.
ผู้แต่ง
มยุรี กออ่อน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
G155.T5 ม189 2561,G ม189ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน / พุทธศักดิ์ สมชัย.
ผู้แต่ง
พุทธศักดิ์ สมชัย.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
QK พ837 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริโภคปลาในบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ในลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล / ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ศิระศักดิ์ คชสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
SF ศ224 2561,SF ศ224ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเซลลูล่า / มรกต ไชยสัตย์.
ผู้แต่ง
มรกต ไชยสัตย์.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
TA ม192ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดการทดลองโดยอาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ เรื่องการไทเทรตกรด-เบส / ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.
ผู้แต่ง
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
QD ภ378 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนานิโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวสำหรับนำส่งทางผิวหนัง / ชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์.
ผู้แต่ง
ชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
TP ช613 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา / อรวรรณ กุมารสิทธิ์.
ผู้แต่ง
อรวรรณ กุมารสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
Q อ372 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles