Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุตลับฟรายเดย์ / แพรวตา ศรีษะโคตร.
ผู้แต่ง
แพรวตา ศรีษะโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
P พ963ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ / วราพร สารกุล.
ผู้แต่ง
วราพร สารกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0018,P ว316ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / ปิยธิดา นามโคตร.
ผู้แต่ง
ปิยธิดา นามโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0012,P ป619ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ Arduino สำหรับปฏิบัติการราคาถูกเพื่อพัฒนาแนวคิดนักเรียนเรื่องความดันและแรงลอยตัว / โชคชัย แจวิจารณ์.
ผู้แต่ง
โชคชัย แจวิจารณ์.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
TJ ช813 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี / ขวัญฤทัย ระวัง.
ผู้แต่ง
ขวัญฤทัย ระวัง.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
HJ ข275 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั้มความร้อนที่ใช้สารทำความเย็น R-32 / ภานุวัตร พรวาปี.
ผู้แต่ง
ภานุวัตร พรวาปี.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
TJ ภ448ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเลือกสถานที่ตั้งตลาดกลางและจัดเส้นทางการขนส่งปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย / บัณฑิตา ภู๋ทรัพย์มีโปณะทอง.
ผู้แต่ง
บัณฑิตา ภู๋ทรัพย์มีโปณะทอง.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
TS บ261ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การใช้ประโยชน์ของเสีย : กรณีศึกษา โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ในจังหวัดมุกดาหาร / ลัดดาวรรณ พลหงษ์.
ผู้แต่ง
ลัดดาวรรณ พลหงษ์.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
TD ล245ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ครอบครัวเควียร์ : พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน / อาทิตยา อาษา.
ผู้แต่ง
อาทิตยา อาษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563.
เลขเรียก
HQ อ622ค 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษ อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย / สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ.
ผู้แต่ง
สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563.
เลขเรียก
HV ส684ค 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ความเป็นมนุษย์เงินเดือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ค Group มนุษย์เงินเดือน / นภาจริน สุขอ้วน.
ผู้แต่ง
นภาจริน สุขอ้วน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
P น196ค 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นไทยในรายการ The mask line Thai / หทัยชนก ศรีสุธรรม.
ผู้แต่ง
หทัยชนก ศรีสุธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0013,DS ห135ค 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมต่อสารพฤกษเคมีของใบมะละกอ / ธัญญารัตน์ ชุ่มหมื่นไวย์.
ผู้แต่ง
ธัญญารัตน์ ชุ่มหมื่นไวย์.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
SB ธ468 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles