Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวัน = Instant Ubon noodle as functional food from sunchoke flour / จิตรา สิงห์ทอง, จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี.
ผู้แต่ง
จิตรา สิงห์ทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
TP373.8 จ456ผ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งฃาติ= กรณีศึกษา 4การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการผลข...
ผู้แต่ง
จิตรา สิงห์ทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: สาขาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี, 2560.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles