Search again

พบ: 1,365  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดหาหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย / พูลสุข ศรีภิรมย์.
ผู้แต่ง
พูลสข ศรีภิรมย์.
สำนักพิมพ์
2516
เลขเรียก
Z พ871ก 2516
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดหาและการใช้หนังสือห้องสมุดบริติชเคาน์ซิล = Book acquisitions and use at the british council library / จีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร.
ผู้แต่ง
จีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร.
สำนักพิมพ์
2532.
เลขเรียก
Z จ558ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดเส้นทางรถขนส่งน้ำดื่มด้วยวิธีฮิวริสติก : กรณีศึกษาโรงงานน้ำดื่มเรนโบว์ / ไชยา โฉมเฉลา.
ผู้แต่ง
ไชยา โฉมเฉลา.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
HD ช942,วพIE037
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจำลองพฤติกรรมของอนุภาคแขวนลอยในสนามไฟฟ้ากระแสสลับ / จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์.
ผู้แต่ง
จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
TK จ272
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน / อิสระ คงทวี.
ผู้แต่ง
อิสระ คงทวี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
วพME063,TH อ764 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจำลองเชิงตัวเลขของการพาความร้อนแบบธรรมชาติในน้ำมันความหนืดสูง / วัชรายุทธ ลำดวน.
ผู้แต่ง
วัชรายุทธ ลำดวน.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
QC ว385ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำลองแบบปัญหาของระบบแถวคอยเพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลตระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี / สถิตย์ เทศาราช.
ผู้แต่ง
สถิตย์ เทศาราช.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
RA ส184ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การจำแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน / พุทธศักดิ์ สมชัย.
ผู้แต่ง
พุทธศักดิ์ สมชัย.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
QK พ837 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเชื้อฮิวแมนปาปิโลมาไวรัสชนิดความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำในรอยโรคแอสคัสจากอาร์ไควาลแป๊บเสมียร์ / นพนันท์ ลาธุลี.
ผู้แต่ง
นพนันท์ ลาธุลี.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
RC น171ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การดำรงอยู่ของความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของหมู่บ้านรอบแนวเขตวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ / ประสิทธิ์ ใจชื่น.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ ชื่นใจ.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
SD ป413
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี / วันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ.
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
RC311.4 ว435
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้ผลตะแบก / พัฒน์ชวัลพร สินรัมย์.
ผู้แต่ง
พัฒน์ชวัลพร สินรัมย์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
TD พ525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การดูดซับตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ใบหม่อน / ธีระวุฒิ บุญล้อม.
ผู้แต่ง
ธีระวุฒิ บุญล้อม.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
TD ธ676ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการใช้เศษแครอท / พรนภา แก้วประดิษฐ์.
ผู้แต่ง
พรนภา แก้วประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
TD พ245ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles