Search again

พบ: 4,092  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
โปรแกรม DOWEL / ประวัติ คงสม.
ผู้แต่ง
ประวัติ คงสม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง, 2539.
เลขเรียก
TA345 ป372
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โพธิรักษ์กับศาสนาปัญหาผีบุญ / สมณะโพธิรักษ์.
ผู้แต่ง
สมณะโพธิรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2538.
เลขเรียก
BQ4138.T5 ส242
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง / โดย เรณู เหมือนจันทร์เชย.
ผู้แต่ง
เรณู เหมือนจันทร์เชย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียก
DS570.T4 ร765ล
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่กับความพ่ายแพ้ของรัฐไทย / วินัย ผลเจริญ ; บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม.
ผู้แต่ง
วินัย ผลเจริญ.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563.
เลขเรียก
HM891 ว619 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
ใต้ละอองธุลีพระบาทกับ 'ลัดดา ซุบซิบ' / ผู้เขียน แถมสิน รัตนพันธุ์.
ผู้แต่ง
แถมสิน รัตนพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
เลขเรียก
DS586 ถ841 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ให้น้ำที่เหมาะสมกับมะละกอสำหรับเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The Study of the appropriate irrigation mathod on papaya for the North-East farmer / บรรจงศรี จีรวิพลวรรณ...( และคนอื่น ๆ)
ผู้แต่ง
รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531.
เลขเรียก
SB317.P35 ร451 2531
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง : อดีตและปัจจุบัน / โดย เกรียงไกร โชประการ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียก
SF488.T5 ก973
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย / ปรีชา อุปโยคิน ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียก
HQ1065.T5 ม962
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดยสืบศักดิ์ สนธิรัตน...(และคนอื่นๆ)
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
เลขเรียก
SB741.N4 ส995 2518
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ไอ เอ็ม โอ จุลินทรีย์ในท้องถิ่น : หยาดเหงื่อ แรงใจ เกษตรกรขุนยวม / [บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล].
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
เลขเรียก
S654.5 อ992
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles