Search again

พบ: 158  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิดข้าวพองโดยใช้ไมโครเวฟ / พร ร่วมเชื้อ,ยุพา ลาลี.
ผู้แต่ง
พร ร่วมเชื้อ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food พ227 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบระบบป้องกันความเสียหายของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายจากกระแสไฟดับ = A design of electricity disconnection protection system for computer network / ประจันบาน อ่อนสนิท.
ผู้แต่ง
ประจันบาน อ่อนสนิท.
สำนักพิมพ์
2548.
เลขเรียก
QA ป224
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบระบบสารสนเทศบัญชีคลินิก / ชิตพล แก้วพรหม.
ผู้แต่ง
ชิตพล แก้วพรหม.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
HF ช555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเจริญเติบโตและคุณภาพชองผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และฟ้าลั่น / ธีรวุฒิ มาประชา.
ผู้แต่ง
ธีรวุฒิ มาประชา.
สำนักพิมพ์
2540.
เลขเรียก
SB ธ649
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเจริญเติบโตและปรับปรุงพันธุ์อังกาบ / มนต์ระวี พีราวัชร.
ผู้แต่ง
มนต์ระวี พีราวัชร.
สำนักพิมพ์
2544.
เลขเรียก
SB ม145
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเปลี่ยนรูปไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ที่ได้จากปัจจัยผลิตหลักในการเลี้ยงปลาร่วมกับไก่ไข่แบบผสมผสาน : กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ / เจนศักดิ์ รัตนลัมภ์.
ผู้แต่ง
เจนศักดิ์ รัตนลัมภ์.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
SH จ718ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเปลี่ยนแปลงสมบัติการยอมให้ก๊าชออกชิเจนซึมผ่านของฟิมล์พลาสติกที่สัมพันธ์กับปริมาณไขมันที่ถูกดูดซับจากข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ นิตยา ภูงาม.
ผู้แต่ง
นิตยา ภูงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สาขาวิชาเทคดนโลยีการอาหาร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มจำนวนยอดและการชักนำให้เกิดการเพิ่มชุดโครโมโซมในปทุมมาลูกผสม (Curcuma alismatifolia x C.rhabdota) โดยโคลชิซินในสภาพหลอดแก้ว / ดวงจันทร์ เกษบุตร.
ผู้แต่ง
ดวงจันทร์ เกษบุตร.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
SB ด161ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสั่งพิมพ์เอกสารในงานบริการสารสนเทศทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / เกรียงศักดิ์ รักภักดี.
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ รักภักดี.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
QA ก768ก,SISE001 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การใช้วิธีวิจัยเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยต่อผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว / จิรวัฒน์ เวชแพทย์.
ผู้แต่ง
จิรวัฒน์ เวชแพทย์.
สำนักพิมพ์
2544.
เลขเรียก
วพ จ512ก 2544
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้วิธีวิจัยเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว / จิรวัฒน์ เวชแพศย์.
ผู้แต่ง
จิรวัฒน์ เวชแพศย์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
เลขเรียก
SB191.R5 จ512
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้สารให้ความคงตัวเพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสของไอกรีมข้าวเหนียวดำ / นารีย์ ชัดทัน,อัญชลี คำศรี.
ผู้แต่ง
นารีย์ ชัดทัน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food น487 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้หนอนแมลงวันที่ผลิตจากมูลสุกรเป็นแหล่งโปรตีนจากไก่พื้นเมือง = Use of houseb fly larvae produced from swine manure as a protein source for Thai indigenous chickens / อรรถยา ลาพ้น.
ผู้แต่ง
อรรถยา ลาพ้น.
สำนักพิมพ์
2547.
เลขเรียก
SB อ359
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความคงตัวต่อความร้อนของสารสีน้ำตาลที่สกัดจากกากงาและการประยุคต์ใช้ในน้ำมันพืช / บุญพา ลี้ตี๋,พัชรินทร์ ขามโนนวัด.
ผู้แต่ง
บุญพา ลี้ตี๋.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food บ521 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles