Search again

พบ: 158  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อความคงตัวของน้ำสลัด / รัตนา ตีคลี.
ผู้แต่ง
รัตนา ตีคลี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2552.
เลขเรียก
Pro.re.Food ร376 2552
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระดับแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี / หนึ่งฤทัย พรหมวาที.
ผู้แต่ง
หนึ่งฤทัย พรหมวาที.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
SF ห194ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี / นฤมิต โอบอ้วน.
ผู้แต่ง
นฤมิต โอบอ้วน.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
S น277,HD น276ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ / พัชรนันท์ ทาวัน.
ผู้แต่ง
พัชรนันท์ หาวัน.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
SF พ516
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบจัดการชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย (HCIS) / อนุพันธ์ ศิริชัยวัฒนกุล.
ผู้แต่ง
อนุพันธ์ ศิริชัยวัฒนกุล.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
QA อ194
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบจัดการทะเบียนประวัติซ่อมครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยยาลัยอุบลราชธานี / ธนศิลป์ ทองไทย.
ผู้แต่ง
ธนศิลป์ ทองไทย.
สำนักพิมพ์
2548.
เลขเรียก
QA ธ158
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบจัดการสารสนเทศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ / ทศพร สาธรวิศิษฐ์.
ผู้แต่ง
ทศพร สาธรวิศิษฐ์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
T ท237ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี / วชิระ กว้างขวาง.
ผู้แต่ง
วชิระ กว้างขวาง.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
SH ว152
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบฐานข้อมูลพ่อพันธุ์โคเนื้อ เวอร์ชั่น 1.0 / บุญชัย ภาระกาล.
ผู้แต่ง
บุญชัย ภาระกาล.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
QA บ426ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / ชาญ ไชยรักษ์.
ผู้แต่ง
ชาญ ไชยรักษ์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
LB ช481
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านงบประมาณผ่ายเครือข่ายอินทราเน็ต : กรณีศึกษา โรงเรียนเขื่องในพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี / พิริยะ ทองเหลือง.
ผู้แต่ง
พิริยะ ทองเหลือง.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
HF พ733
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / เพ็ญนภา วิทยารักษ์.
ผู้แต่ง
เพ็ญนภา วิทยารักษ์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
QA พ887
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสนับสนุนการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. / ชูพงษ์ ชาจุหวัน.
ผู้แต่ง
ชูพงษ์ ชาจุหวัน.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
U ช671ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร / วรภา นาเมือง.
ผู้แต่ง
วรภา นาเมือง.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
S ว234ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศการจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / อดิเรก ศรีปทุมภรณ์.
ผู้แต่ง
อดิเรก ศรีปทุมภรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
S อ127
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles