Search again

พบ: 200  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วันที่ 21 เมษายน 2558 บรรยายโดย อาจารย์ยุทธนา คุ้มมี/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0023
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
เลขเรียก
VCD 0049
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วันที่ 28 เมษายน 2558 บรรยายโดย อาจารย์ยุทธนา คุ้มมี/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0024
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ยุทธนา คุ้มมี/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0010
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายศุลกากร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายโดย อาจารย์สมพงษ์ หลักศิลากุล /
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
เลขเรียก
VCD 0047
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายศุลกากร วันที่ 23 เมษายน 2560 บรรยายโดย อาจารย์สมพงษ์ หลักศิลากุล /
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
เลขเรียก
VCD 0063
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายศุลกากร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยายโดย อาจารย์สมพงษ์ หลักศิลากุล /
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
เลขเรียก
VCD 0046
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 บรรยายโดย อาจารย์ศิระ บุญภินนท์/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2557.
เลขเรียก
VCD 0007
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายอาญา ภาคความผิด วันที่ 24 มีนาคม 2560 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
เลขเรียก
VCD 0056
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายอาญา ภาคความผิด วันที่ 31 มีนาคม 2560 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
เลขเรียก
VCD 0060
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2557.
เลขเรียก
VCD 0002
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2557.
เลขเรียก
VCD 0006
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป วันที่ 21 สิงหาคม 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0039
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป วันที่ 28 สิงหาคม 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0040
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0013
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles