Search again

พบ: 200  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายอาญา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0012
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายอาญา วันที่ 20 มีนาคม 2558 บรรยายโดย อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0019
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 18 เมษายน 2558 บรรยายโดย อาจารย์มณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0020
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 25 เมษายน 2558 บรรยายโดย อาจารย์มณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0021
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 26 เมษายน 2558 บรรยายโดย อาจารย์มณีรัตน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา/
ผู้แต่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
เลขเรียก
VCD 0022
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
กิจกรรมวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
VCD
Music Loading...

image
กิจกรรมวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
VCD
Music Loading...

image
กิจกรรมวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง : 24 มิถุนายน 2553
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
VCD
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน (หนังสือเดซี่)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
เลขเรียก
KPT68 ค695
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Music Loading...

image
ธรรมเทศนา ท่าน ก.เขาสวนกวาง ชุดตามรอยพระอรหันต์/ รวบรวม สมดี จินดาพิษฐานและคณะ.
ผู้แต่ง
สมดี จินดาพิษฐาน.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : วัดเขาสวนกวาง, 2555.
เลขเรียก
BQ4165 ส242
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Music Loading...

image
บันทึกการเรียนการสอนวิชา กฎหมายลักษณะล้มละลาย วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
CD
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
บันทึกการเรียนการสอนวิชา กฎหมายลักษณะล้มละลาย วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
VCD
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
บันทึกเสียงการบรรยายเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 9 ธันวาคม 2553
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
CD
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
บันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา กฎหมายที่ดิน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
CD
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

image
บันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา กฎหมายที่ดิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
CD
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
Music Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles