Search again

พบ: 103  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี / นภัทร หอมพิกุล.
ผู้แต่ง
นภัทร หอมพิกุล.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HF5415.32 น191,HE น191 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การกำจัดความกระด้างและสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำด้วยเยื่อกรองนาโนฟิลเตรชัน / ศุจีนันท์ สันติกุล.
ผู้แต่ง
ศุจีนันท์ สันติกุล.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TP ศ667 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก / ชลิตตาพร สายโสม.
ผู้แต่ง
ชลิตตาพร สายโสม.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QP ช252 2559,IS Chem 041 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบเลโก้เพื่อพัฒนาแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ / พิชิตพล เพ่งพิศ.
ผู้แต่ง
พิชิตพล เพ่งพิศ.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QC พ647 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดโปรตีนจากน้ำเสียโดยใช้เยื่อกรองแคลเซียมแอลจิเนตไฮโดรเจล / จันจิรา ดวงบุตร.
ผู้แต่ง
จันจิรา ดวงบุตร.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TD จ238 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน / อิสระ คงทวี.
ผู้แต่ง
อิสระ คงทวี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
วพME063,TH อ764 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนโดยใช้ฟิล์มคอมโพสิต / พัชราภรณ์ จันทวี.
ผู้แต่ง
พัชราภรณ์ จันทวี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TP พ518ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การต่อรองในชีวิตประจำวันของนกพนันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี / วาทินี วงค์ขึง.
ผู้แต่ง
วาทินี วงค์ขึง.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HV6722.T5 ว464 2559
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอด qBl1 และ qBl11 ควบคุมลักษณะต้านทานโรคไหม้เข้าสู่สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอม Jasmine IR57514 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก/ ลดารัตน์ ทันที.
ผู้แต่ง
ลดารัตน์ ทันที.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB191.R5 ล117 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในการเข้าใช้บริการธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ / เมธาวี อ่อนนิ่ม.
ผู้แต่ง
เมธาวี อ่อนนิ่ม.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HF5415.32 ม735,HF ม735 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การประเมินศักยภาพธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี / เปี่ยมฤทัย โสภาสาย.
ผู้แต่ง
เปี่ยมฤทัย โสภาสาย.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TH145 ป765,TH ป765 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปรับเปลี่ยนจากการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Changing local administrative organizations' development plans from three years to four ye...
ผู้แต่ง
เกษราภรณ์ โพธิ์ขาว.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
JS7153.3.A2 ก815 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดผักกาดโดยใช้วิธีอัลตราโซนิคและการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ = Production of biodiesel from brassica carinata using ultrasonic and engine performance test/ ศรศักดิ์สิทธิ์ ...
ผู้แต่ง
ศรศักดิ์สิทธิ์ เนียมประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TP359.B46 ศ149 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles