Search again

พบ: 44  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image

image
กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุตลับฟรายเดย์ / แพรวตา ศรีษะโคตร.
ผู้แต่ง
แพรวตา ศรีษะโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
P พ963ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการแปลเพลงเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ / ณัฐจรัล จันทร์หอม.
ผู้แต่ง
ณัฐจรัล จันทร์หอม.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
PE ณ322ก 2563
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ / วราพร สารกุล.
ผู้แต่ง
วราพร สารกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0018,P ว316ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / ปิยธิดา นามโคตร.
ผู้แต่ง
ปิยธิดา นามโคตร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
LA-THE0012,P ป619ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ Arduino สำหรับปฏิบัติการราคาถูกเพื่อพัฒนาแนวคิดนักเรียนเรื่องความดันและแรงลอยตัว / โชคชัย แจวิจารณ์.
ผู้แต่ง
โชคชัย แจวิจารณ์.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
TJ ช813 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี / ขวัญฤทัย ระวัง.
ผู้แต่ง
ขวัญฤทัย ระวัง.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
HJ ข275 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การยอมรับการใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินผ่านสมาตโฟน/ วรัญูญู กิจเจริญธนารักษ์.
ผู้แต่ง
วรัญูญู กิจเจริญธนารักษ์.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
HG ว294 2563
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / น้ำทิพย์ พรหมสูตร.
ผู้แต่ง
น้ำทิพย์ พรหมสูตร.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
HG น522ก 2563
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

image
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนในจังหวัดอุบลราชธานี / กนกอร สุทธิวงศ์.
ผู้แต่ง
กนกอร สุทธิวงศ์.
สำนักพิมพ์
2563.
เลขเรียก
HF ก124
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles